05.11.2023 Front-end
Change Detection в Angular v17

Сигнали були введені, щоб зробити можливим Local change detection. У версії v16 живий сигнал (сигнал, викликаний у шаблоні), який оновлюється через Signal.set(), Signal.mutate() або computed() сигнал, познач…

03.09.2023 Front-end
Angular Server Side Rendering та Prerendering

SSR — це відтворення клієнтської або універсальної програми в HTML на сервері.
Prerendering — це запуск програми на стороні клієнта під час збірки для запису її початкового стану як статичного HTML.

31.07.2023 Front-end
Angular: Standalone Components

В цьому розділі ми поговоримо про Bootstrapping application, чим являється NgModules і як ініціювати ваші програми без NgModules.
«Bootstrapping application» (завантаження програми) зазвичай означає налаштувати початкову конфігурацію та залежності, необхідні для роботи програми.

10.06.2023 Front-end
Як DestroyRef полегшив розробку за допомогою Angular 16

З DestroyRef більше не потрібно використовувати хук життєвого циклу ngOnDestroy для скасування підписки.

21.02.2023 Front-end
Angular 2+: Підготовка до співбесіди

Пропоную Вам 10 важливих питань для підготовки на співбесіду на позицію Angular Front-end developer. Ці питання охоплюють як Angular, так і RxJs та Typescript, без знань яких практично неможливо якісно писати код високого рівня і швидко розбиратися в наявному коді.

16.02.2023 Front-end
JavaScript Design Patterns

Патерни — це перевірені рішення, які забезпечують надійні підходи до розв’язання проблем у розробці з використанням перевірених методів. Їх можна легко використовувати повторно та без особливих складнощів адаптувати до інших потреб.

03.08.2022 Front-end
Angular: Dependency injection | Впровадження залежностей

Dependency injection — це патерн програмування, який дозволяє створювати об’єкти, використовуючи екземпляри інших об’єктів.
Підключення сервісу до компонента в Angular буде реалізовано саме за допомогою DI. Щоб створити сервіс, потрібно виконати 3 кроки

24.07.2022 Front-end
Accessibility — розробка та тестування доступності сайтів

Accessibility — одна з важливих частин тестування сайтів, яка допомагає переконатися, що люди з обмеженими можливостями мають доступ до WEB-контенту сайту…

21.06.2022 Front-end
Практичні завдання на співбесіду: CORE JS part 2

1. Що виведеться в консоль?
2. Напишіть свою реалізацію методу масиву map
3. Напишіть функцію, яка перевіряє чи слово являється паліндромом
4. Напишіть функцію, яка перевіряє чи слова являються анаграмою
5. Напишіть функцію, яка знайде всіх користувачів онлайн у штаті Michigan
6. Напишіть функцію, що створить шахову дошку в консолі

02.08.2021 Front-end
Angular Universal: Кеширование серверных запросов

Если вы создаете свой SPA с помощью Angular Universal, возможно, вы заметили, что при загрузке страницы содержимое «мигает» и после загружается снова. Это может происходить из-за того, что выполняются повторяющиеся запросы, сначала на сервере, а затем на клиенте. Что бы этого избежать

13.10.2020 Front-end
Производительность в Angular

Как определить производительность в Angular и способы ее улучшить.
Когда речь заходит о производительности Single Page Applications, мы можем говорить о сетевой производительности и о RunTime Performance.

25.07.2020 Front-end
Web Share API: Как поделиться ссылкой на мобильных устройствах в один клик

В мобильных устройствах есть встроенная возможность поделиться ссылкой через приложения, установленные на данном устройстве. При этом Вашему веб-сайту соверш…