Практичні завдання на співбесіду: CORE JS part 2
Практичні завдання на співбесіду: CORE JS part 2

Практичні завдання на співбесіду: CORE JS part 2

Front-end 21.06.2022 2 min read

В цій статті представлено декілька цікавих задач по CORE JS, які можуть бути використані як підготовка до співбесіди.

1. Що виведеться в консоль?

let a, b, c = [1, 2, 3, 4, 5]
console.log(a, c);
 • Відповідь
  undefined, [1, 2, 3, 4, 5]

2. Чому дорівнює foo.x?

var foo = {n: 1};
var bar = foo;
foo.x = foo = {n: 2};
 • Відповідь
  undefined

3. Що повернуть дані порівняння?

NaN === NaN;
Number.NaN === NaN;
isNaN(NaN);
isNaN(Number.NaN);
 • Відповідь
  1. false
  2. false
  3. true
  4. true

  Оператори порівняння (== і ===) не можуть бути використані для перевірки значення з NaN, натомість слід використовувати функції Number.isNaN() або isNaN().

3. Що поверне функція?

(function f(){
 function f(){ return 1; }
 return f();
 function f(){ return 2; }
})();
 • Відповідь
  2

4. Напишіть свою реалізацію методу масиву map

 • Відповідь
  Array.prototype.mapCustom = function(callback, context) {
    const newArr = [];
    const _this = context || this;
  
    for (let i = 0; i < _this.length; i++) {
      newArr.push(callback.call(this, _this[i]));
    }
  
    return newArr;
  }
  
  let arr1 = [1, 2, 3];
  console.log(arr1.mapCustom((el) => el*3));
  console.log(arr1.map((el) => el*2));

5. Напишіть функцію, яка перевіряє чи слово являється паліндромом

Паліндром — слово або словосполучення, що однаково читається в обох напрямках (зліва направо та справа наліво). Наприклад: дід, зараз, ротатор і т.д.

 • Відповідь
  const isPalindrom = (str) => {
    str = str.replace(/\s/g, '').toLowerCase();
    return str === str.split('').reverse().join('');
  }
  
  console.log(isPalindrom('abcd'));
  console.log(isPalindrom('dad'))
  console.log(isPalindrom('Never odd or even'));

6. Напишіть функцію, яка перевіряє чи слова являються анаграмою

Анаграма — переставлення літер у слові, завдяки чому утворюється нове значення, прочитуване у зворотному напрямку (тік — кіт, мука — кума, літо — тіло).

 • Відповідь
  const isAnagram = (str1, str2) => {
    if (!str1 || !str2 || str1.length !== str2.length) {
      return false;
    }
  
    const arr1 = str1.toLowerCase().split();
    const arr2 = str2.toLowerCase().split();
  
    return arr1.some(el => !arr2.includes(el));
  }
  
  console.log(isAnagram('abcd', 'sdfdsf'));
  console.log(isAnagram('lito', 'tilo'));

7. Напишіть функцію, яка знайде всіх користувачів онлайн у штаті Michigan

const users = [
  {id: 'id1a', name: 'Livvi Doe', location: 'Michigan'},
  {id: 'id2b', name: 'Jane Doe', location: 'Alabama'},
  {id: 'id3c', name: 'Sean Doe', location: 'Michigan'},
  {id: 'id4d', name: 'Kate Doe', location: 'California'},
];
const online = [
  {id: 'id1a', isOnline: true},
  {id: 'id3c', isOnline: true},
  {id: 'id5e', isOnline: false},
  {id: 'id4d', isOnline: true}
];
 • Відповідь
  function getUsers(users, online, location) {
    const onlineOnly = [];
    online.forEach((user) => user.isOnline && onlineOnly.push(user.id));
  
    return users.filter((user) => {
      return user.location === location && onlineOnly.includes(user.id);
    });
  }
  
  console.log(getUsers(users, online, 'Michigan'));

8. Напишіть функцію, що створить шахову дошку в консолі

В результаті ми маємо отримати решітку 8х8, в якій символи # будуть чергуватися з пробілами так, щоб утворити шахову дошку:

#_#_#_#_
_#_#_#_#
#_#_#_#_
_#_#_#_#

 • Відповідь
  const slash = '#';
  const space = ' ';
  
  function createBoard(x, y) {
    let result = '';
    let row = true;
  
    for (var i = 0; i < y; i++) {
     for (var j = 0; j < x; j++) {
      result += (j+row) % 2 == 0 ? space : slash;
     }
  
     console.log(result);
     result='';
     row = !row;
    }
  }
  
  createBoard(8,8);

9. Напишіть функцію, яка виведе n-ний член ряду Фібоначчі

 • Відповідь
  function fibonacci(n) {
   if (n === 0 || n === 1)
    return n;
   else
    return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
  }

  Для покращення функції можна використовуючи мемоізацію, про що детальніше описано в статті Реалізація мемоізації в JavaScript.

Пишіть ваші варіанти відповідей в коментарях, а також підтримайте ЗСУ, щоб наблизити нашу перемогу. Якщо ви ще не ознайомились зі статтею Практичні завдання на співбесіду: CORE JS (part 1), то поспішіть, там ще багато цікавих задач.

Поширити
guest
4 коментарів
по даті
спочатку нові за популярністю
Міжтекстові Відгуки
Переглянути всі коментарі