03.09.2023 Front-end
Angular Server Side Rendering та Prerendering

SSR — це відтворення клієнтської або універсальної програми в HTML на сервері.
Prerendering — це запуск програми на стороні клієнта під час збірки для запису її початкового стану як статичного HTML.